Om os

GDPR

Persondatapolitik (GDPR).
Oddershede cykler indsamler og behandler personoplysninger om Oddershede Cykler’s  kunder. Der indsamles udelukkende ikke-personfølsomme oplysninger, og der indsamles kun data i det omfang, der er tilstrækkeligt og nødvendigt i forhold til butikkens formål og virke.
De indsamlede og behandlede personoplysninger bliver løbende kontrolleret og ajourført.
Hvilke oplysninger indsamles og behandles?
Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og evt. firmanavn/cvr.-nummer indsamles og behandles. I enkelte tilfælde kan Oddershede Cykler have behov for kendskab til kundes bankkontonummer. Umiddelbart efter brugen af bankkontonummeret slettes dette igen.
Hvornår sker der databehandling?
Indsamling, registrering og behandling af data sker ved oprettelse af kunder ved køb af cykler og indlevering af reparationer, og ved den løbende dialog og korrespondance med kunder.
Hvem deler vi oplysningerne med?
Butikkens database ligger på interne computere samt backup server sikret af firewall. Support på disse systemer varetages af Cloud Retail Systems, Silovej 8, 4 etage, 9900 Frederikshavn.

Hjemmeside og email varetages af ScanNet, Højvangen 4  8660 Skanderborg

Finansierings ansøgninger laves direkte ved Spar Nord/Sparxpres og personfølsomme oplysninger opbevares ikke af Oddershede Cykler. Alt finansiering varetages af Spar Nord/Sparxpres, Skelagervej 15 Postboks 162 9100 Aalborg.
Datasikkerhed.
Oddershede Cykler har regler og procedurer for datasikkerhed, således de indsamlede data nyder beskyttelse mod tab, ændring eller misbrug.
Oddershede Cykler’s data er beskyttet bag firewall og af antivirus programmer. Disse systemer vil kunne opdage, rapportere, undersøge og dokumentere brud på sikkerheden.
Sker der er brud på sikkerhedens, vil Datatilsynet blive underrettet (anmeldelse) indenfor 72 timer efter tidspunktet for konstateringen af brud på persondatasikkerheden. Desuden vil de registrerede personer uden unødig forsinkelse blive underrettet om bruddet.
Samtykke og tilbagekaldelse af samtykke.
Oprettelse i Oddershede Cykler’s kundekartotek betragtes som samtykke til at Oddershede cykler registrerer og behandler de for kundernes opretholdelse og virke nødvendige oplysninger. Enhver kunde kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke.
Ret til at få adgang til sine personoplysninger.
De, der har oplysninger registreret hos Oddershede Cykler, kan til enhver tid få adgang til og indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om den pågældende.
Ret til at få rettet eller slettet sine personoplysninger.
De, der har oplysninger registreret hos Oddershede Cykler, kan til enhver tid få berigtiget, slettet eller begrænset behandlingen af de pågældendes data.
Når formålet med registreringen og behandlingen af specifikke data ikke længere er tilstede, vil de pågældende data blive slettet hos Oddershede Cykler. Sletningen vil dog ske under hensyntagen til bogføringslovens regler og pligter for opbevaring af regnskabsmateriale og bogføringsdata.

Klage og indsigelse.
De, der har oplysninger registreret hos Oddershede Cykler, har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger til Datatilsynet, 
Borgergade 28, 1300 København K. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk.
Der er samtidig adgang til at gøre indsigelse mod foreningens behandling af personoplysninger. Indsigelse kan ske på Tarup@oddershede.dk Er indsigelsen berettiget, vil Oddershede Cykler indrette sin behandling af de pågældende data i overensstemmelse hermed.